Misja Naszej Szkoły

MISJA SZKOŁY

JESTEŚMY po to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy i realizacji w dorosłym życiu.
Największym dobrem dla naszej szkoły jest UCZEŃ, który w atmosferze i przy wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej.

NASZA SZKOŁA

UCZY
uczy jak zdobywać wiedzę

WYCHOWUJE
wychowuje w duchu patriotyzmu i chrześcijańskich wartości

ZACHĘCA
zachęca do poznawania przeszłości i tradycji własnego kraju i regionu

POMAGA
organizuje akcje i imprezy pozwalające zdobyć fundusze na potrzeby szkoły zagospodarowuje czas wolny uczniów

BAWI
bawi poprzez liczne imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe

ROZWIJA ZAINTERESOWANIA
odkrywa i rozwija zainteresowania swoich wychowanków, umożliwia rozwój zdolności

INSPIRUJE
inspiruje do aktywnej pracy celem zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności

HARTUJE
hartuje nie tylko umysł, ale i ciało mobilizuje do pracy w zespole