Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Wniosek-o-przyjecie-do-kl.-I-sp

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn z dnia 3 stycznia 2023 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie informuje o rozpoczęciu naboru uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wypełnione zgłoszenia, podpisane przez obojga rodziców proszę składać w gabinecie dyrektora terminie 13 stycznia- 17 lutego 2023,  zgodnie z terminami podanymi w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn 3/2023

Załączniki

  1. Zarządzenie nr 3_2023 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn z dnia 3 stycznia 2023r.
  2. Wniosek-o-przyjecie-do-kl.-I-sp