Nabór do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Nabór do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA i GMINY OLSZTYN DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROWIE OGŁASZA NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUROWIE.

Rodzice dzieci już uczęszczających do placówki, planujących kontynuację realizacji wychowania przedszkolnego  w ww. przedszkolu, mają obowiązek złożenia
DEKLARACJI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Deklarację, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, należy złożyć do wychowawcy grupy przedszkolnej w dniach od 4 stycznia do 12 stycznia  2023 r.

Rodzice dzieci nie uczęszczających jeszcze do przedszkola składają wnioski podpisane przez obydwojga rodziców/ prawnych opiekunów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów. Wnioski należy złożyć w gabinecie dyrektora szkoły w terminie 13 stycznia- 17 lutego 2023 roku, zgodnie z terminami podanymi w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn 3/2023

Załączniki do pobrania:

1. Uchwała Nr XVIII/194/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Treść Uchwały dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2. Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn z dnia 3 stycznia 2023r.

3. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego