Nadanie imienia

Głosowanie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Turowie

Drodzy  Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

W tym roku szkolnym zostały podjęte  działania w celu nadania imienia naszej szkole. Nadanie imienia dla szkoły jest bardzo ważnym wydarzeniem w określaniu własnej tożsamości dla całej społeczności. Szkoła,  posiadając  swoje imię, podnosi własną rangę ważności w swojej miejscowości, gminie, powiecie czy województwie.  Każdy z nas ma swoje imię i jest ono dla niego bardzo ważne, tak dla naszej szkoły też jest ono ważne i dlatego podjęliśmy działania w celu nadania imienia Szkole Podstawowej w Turowie.

Zgodnie z ustaloną procedurą przyjęto zgłoszenia kandydatów na patrona/ imię, następnie przeprowadzono w szkole ankietę, w której udział brali uprawnieni  uczniowie, rodzice,  nauczyciele i pracownicy szkoły. Ankieta była dobrowolna i anonimowa, pozwoliła nam   na rozpoznanie propozycji nadania imienia w szkolnej społeczności i z wielką przyjemności  je Państwu przedstawiam.

Po ogólnym zebraniu ankiet w ilości 108 i ich przeliczeniu,  wyniki  przedstawiają
się następująco:

wśród uczniów:

 1. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Janusza Korczaka                                   – 10 ankiet
 2. Szkoła Podstawowa w Turowie  im. Polskich Noblistów                              – 2 ankiety
 3. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Ireny Sendlerowej                                  -5 ankiet
 4. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kazimierza Wielkiego                          – 7 ankiet
 5. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Orła Białego                                         – 1 ankieta
 6. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Marii Skłodowskiej- Curie                    -1 ankiety
 7. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Heleny Kłosowskiej                              – 4 ankiety
 8. Szkoła Podstawowa w Turowie im.  Wisławy Szymborskiej                         – 3 ankiety
 9. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Jana Pawła II                                        – 0 ankiet
 10. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Antoniny i Jakuba Dudków                    – 3 ankiety
 11. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Marii Konopnickiej                                – 0 ankiet
 12. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Mirosława Hermaszewskiego               – 0 ankiet
 13. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego          – 1 ankieta
 14. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Polskich Podróżników i Odkrywców      – 0 ankiet

 wśród Rodziców:

 1. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Janusza Korczaka                                   – 12 ankiet
 2. Szkoła Podstawowa w Turowie  im. Polskich Noblistów                              – 12 ankiet
 3. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Ireny Sendlerowej                                – 1 ankieta
 4. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kazimierza Wielkiego                          – 4 ankiety
 5. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Orła Białego                                         – 2 ankiety
 6. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Marii Skłodowskiej- Curie-                  – 4 ankiety
 7. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Heleny Kłosowskiej                              – 7 ankiet
 8. Szkoła Podstawowa w Turowie im.  Wisławy Szymborskiej                         – 2 ankiety
 9. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Jana Pawła II                                        – 5 ankiet
 10. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Antoniny i Jakuba Dudków                     – 2 ankiety
 11. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Marii Konopnickiej                                – 0 ankiet
 12. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Mirosława Hermaszewskiego               -0 ankiet
 13. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego          – 1 ankieta
 14. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Polskich Podróżników i Odkrywców     – 2 ankiety

wśród nauczycieli i pracowników :

 1. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Janusza Korczaka                                    – 0 ankiet
 2. Szkoła Podstawowa w Turowie  im. Polskich Noblistów                              -3 ankiety
 3. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Ireny Sendlerowej                                – 0 ankiet
 4. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kazimierza Wielkiego                          – 6 ankiet
 5. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Orła Białego                                         – 3 ankiety
 6. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Marii Skłodowskiej- Curie                    – 2 ankiety
 7. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Heleny Kłosowskiej                              – 1 ankieta
 8. Szkoła Podstawowa w Turowie im.  Wisławy Szymborskiej                        – 0 ankiet
 9. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Jana Pawła II                                        – 1 ankieta
 10. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Antoniny i Jakuba Dudków                    – 0 ankiet
 11. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Marii Konopnickiej                                – 1 ankieta
 12. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Mirosława Hermaszewskiego               – 0 ankiet
 13. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego          – 0 ankiet
 14. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Polskich Podróżników i Odkrywców     – 0 ankiet

Wyniki po ogólnym podsumowaniu ankiet oddanych na poszczególne
propozycje wynoszą:

 1. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Janusza Korczaka                                 -22 ankiety
 2. Szkoła Podstawowa w Turowie  im. Polskich Noblistów                              – 17 ankiet
 3. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Ireny Sendlerowej                                – 6 ankiet
 4. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kazimierza Wielkiego                          – 17 ankiet
 5. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Orła Białego                                         – 6 ankiet
 6. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Marii Skłodowskiej- Curie                    – 7 ankiet
 7. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Heleny Kłosowskiej                              -12 ankiet
 8. Szkoła Podstawowa w Turowie im.  Wisławy Szymborskiej                        – 5 ankiet
 9. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Jana Pawła II                                        – 6 ankiet
 10. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Antoniny i Jakuba Dudków                    – 5 ankiet
 11. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Marii Konopnickiej                                -1 ankieta
 12. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Mirosława  Hermaszewskiego              – 0 ankiet
 13. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego          – 2 ankiety
 14. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Polskich Podróżników i Odkrywców      -2 ankiety

Zgodnie z procedurą do dalszego etapu przechodzą trzy propozycje, które otrzymały największą liczbę ankiet, i tak:

 1. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Janusza Korczaka                                 -22 ankiety
 2. Szkoła Podstawowa w Turowie  im. Polskich Noblistów                              – 17 ankiet
 3. Szkoła Podstawowa w Turowie im. Kazimierza Wielkiego                          – 17 ankiet

W dalszej procedurze odbędzie się głosowanie tajne w dwóch turach dla uczniów, Rodziców uczniów, Rodziców dzieci Oddziału Przedszkolnego, nauczycieli i pracowników szkoły w Szkole Podstawowej w Turowie w sali nr 11 w dniu i godzinach:

18 kwietnia 2024r.
I tura od 8:00 do 10:00
II tura od 16:00 do 18:00

Kartę do głosowania otrzyma każdy uprawniony do głosowania po potwierdzeniu  swojej tożsamości i podpisaniu się na liście potwierdzającej odbiór karty do głosowania.

Serdecznie zapraszam wszystkich uprawnionych w wzięcia udziału w głosowaniu.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie
Joanna Kosielak

___________________________________________________________________________
W tym roku mija 50-ta rocznica powstania naszej szkoły . Obecnie trwa procedura wyboru jej patrona. Uczniowie klas starszych przybliżyli nam sylwetki osób, które ich zdaniem swoim postępowaniem zasłużyły na zostanie patronem szkoły :
klasa IV – Irena Sendlerowa,
klasa V- Polscy Nobliści,
klasa VI- Janusz Korczak,
Klasa VII- król Kazimierz Wielki, Maria Skłodowska- Curie.
Przypominamy, że do 01.03.2024 uczniowie , rodzice i pracownicy szkoły mogą składać propozycje patrona szkoły.

___________________________________________________________________________

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUROWIE