DOKUMENTY

POBIERZ DOKUMENT – POLITYKA ORAZ PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM:

Dokument PDF

POBIERZ DOKUMENT – SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY:

Dokument PDF

POBIERZ DOKUMENT – STATUT SZKOLNY PODSTAWOWEJ W TUROWIE:

Dokument PDF

POBIERZ DOKUMENT – MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROWIE:

Dokument PDF