Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2022/2023

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: Zosia Gawron – przewodnicząca oraz Amelia Bińczyk, Wiktoria Wawrzyniak i Lena Szczerba.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym zostały:
pani Anna Kamosińska i pani Aneta Nowak.