DLA ÓSMOKLASISTÓW

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023
Zapraszamy do obejrzenia filmu, z którego dowiecie się jak działa system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, na co zwrócić uwagę aby przyjęcie do szkoły zakończyło się sukcesem.

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas ósmych

Informujemy, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie/Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce  Ogłoszenia/Ogłoszenia inne.

 

POBIERZ DOKUMENT – HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022. DOSTOSOWANIA.

POBIERZ PREZENTACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:

POBIERZ PREZENTACJE O ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

http://spturow.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/EGZAMIN-ÓSMOKLASISTY.ppt

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szczegóły na stronie:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW – PRÓBNY EGZAMIN

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Nasi uczniowie wezmą udział w próbnych egzaminach ósmoklasisty w marcu 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

Szczegóły na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-17-do-19-marca-tzw-probne-egzaminy-osmoklasisty-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach: 25, 26, 27 maja 2021r.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku szkolnym 2020/2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎