Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 23 września  w Szkole Podstawowej w Turowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV- VIII, swoje kandydatury zgłosiło czworo uczniów. W wyniku tajnego głosowania wyłoniono Samorząd w składzie Oskar Gawron, Marcelina Włochowicz, Oliwia Kisiel. Opiekunami Samorządu zostały panie Aneta Nowak i Katarzyna Wierzganowska. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy. 

Szanowni Rodzice!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Turowie odbędzie się 1 września 2020:

  • o godz. 9:00 dla klas IV-VIII,
  • o godz. 10:00 dla klas I-III,
  • o godz. 12:00 przedszkole – dzieci 3, 4, 5, 6 letnie

 

Zakończenie 8 klasy

Już drugi raz pożegnaliśmy naszych ósmoklasistów, ale jakże w innej, wyjątkowej sytuacji. Ze względu na epidemię koronawirusa uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły w kameralnym gronie: nauczycieli, rodziców i przedstawicielek społeczności uczniowskiej. Mimo wyjątkowych okoliczności atmosfera była bardzo uroczysta. Uczniowie obejrzeli filmy pożegnalne przygotowane specjalnie dla nich od Grona Pedagogicznego i uczniów klasy VII. Na koniec tradycyjnie zakopali kapsułę czasu pod drzewkiem, które będzie przypominać nam o kolejnym już roczniku uczniów opuszczających mury naszej szkoły.
Kochani ósmoklasiści życzymy Wam powodzenia w nowych szkołach, licznego grona przyjaciół i spełnienia najskrytszych marzeń!!!

Czytaj dalej

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)

Informuję, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem https://womczes.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:

– harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

– zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacji prawnych,

– przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie prosi o zapoznanie się z procedurami organizacji pracy oddziału przedszkolnego od 25 maja 2020 roku.

Rodziców, którzy zdecydują o posłaniu dziecka na zajęcia proszę o wydrukowanie i czytelne wypełnienie oświadczenia (opatrzyć podpisami obojga rodziców) i złożenie go w urnie ustawionej przed wejściem do szkoły w dniach 19 maja od 8.00 do 15.00 oraz 20 maja od 8.00 do 11.00.

Od 25 maja uczniowie klas I-III będą mogli korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w naszej szkole. Zainteresowanych rodziców proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, które określają warunki organizacji tych zajęć, oraz  wydrukowanie i czytelne wypełnienie oświadczenia (opatrzyć podpisami obojga rodziców) i złożenie go w urnie ustawionej przed wejściem do szkoły w dniach 19 maja od 8.00 do 15.00 oraz 20 maja od 8.00 do 11.00.

Bardzo proszę wszystkich Rodziców i Uczniów o bezwzględne zastosowanie się do obowiązujących procedur.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Minister Edukacji narodowej w dniu 20 marca 2020 roku wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z tym, że  została wydłużona przerwa w realizacji zajęć edukacyjnych na terenie szkoły do Świąt Wielkanocnych  wspólnie z nauczycielami ustaliliśmy sposób i tryb realizacji nauczania na odległość

  • ustalono tygodniowy plan pracy dla każdego oddziału, który zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym
  • materiały do realizacji treści z poszczególnych przedmiotów będą przekazywane w postaci elektronicznej z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i innych platform uzgodnionych z uczniem i nauczycielem
  • nauczyciele na bieżąco będą monitorowali pracę ucznia, weryfikowali jego wiedzę i umiejętności
  • uczniowie i rodzice będą informowani o postępach w nauce, a także o uzyskanych ocenach, które będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym

Moi drodzy nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Bardzo prosimy o wyrozumiałość ,zaangażowanie i wzajemne wspieranie się w realizacji postawionych przed nami zadań. Jednocześnie nie zapominajmy o stosowaniu wszelkich zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem w związku z zagrożeniem zarażenia się  koronawirusem

Dyrektor i nauczyciele

UWAGA !!!!!

Szanowni Państwo. Rząd RP podjął decyzję o zamknięciu od 16 marca na okres dwóch tygodni wszystkich placówek oświatowych. W Szkole Podstawowej w Turowie w dniu 12 marca (czwartek) w godzinach od 8:00 do 14:00 zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Pozostałych uczniów prosimy o pozostanie w domach i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

UROCZYSTE PASOWANIE NA CZYTELNIKA.

Tegoroczne pasowanie na czytelnika odbyło się w dniu 11 marca 2020r przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza p. Wandę Woźniak i uczniów klasy V. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny wprowadzający w świat bajek i baśni pt. „W krainie baśni”.

Czytaj dalej