Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

Wójt Gminy Olsztyn podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn w roku szkolny 2020/2021.

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVIII/194/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Treść Uchwały dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2.Uchwała Nr XVIII/195/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Treść Uchwały dot. rekrutacji do kl.1 SP

3. ZARZĄDZENIE  DYREKTORA  NR 2/01/2020  Szkoły Podstawowej w Turowie z dnia 30 stycznia 2020roku w sprawie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/202:

Treść Zarządzenia

Wnioski do pobrania i złożenia u Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Turowie:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do kl.1 SP

Zgłoszenie do 1 klasy SP