Nabór do Oddziału Przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2024/2025

Nabór do Oddziału Przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Turowie na rok szkolny 2024/2025

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 4/2024 BURMISTRZA MIASTA i GMINY OLSZTYN DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROWIE OGŁASZA NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUROWIE.

Rodzice dzieci już uczęszczających do placówki, planujących kontynuację realizacji wychowania przedszkolnego w ww. przedszkolu, mają obowiązek złożenia DEKLARACJI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Deklarację, podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnego, należy złożyć do wychowawcy grupy przedszkolnej w dniach od 10 stycznia do 17 stycznia 2024 r.

Rodzice dzieci nie uczęszczających jeszcze do przedszkola składają wnioski podpisane przez obydwojga rodziców/ prawnych opiekunów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.

Rodzice kandydatów do klasy pierwszej składają wypełnione druki zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej lub wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Turowie) .
Wnioski i zgłoszenia należy złożyć w gabinecie dyrektora szkoły w terminie 18 stycznia-16 lutego 2024 roku, zgodnie z terminami podanymi w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn 4/2024

Załączniki do pobrania:
1. Zarządzenie nr 4/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn z dnia 8 stycznia 2024r.
2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
3. Zgłoszenie do I klasy Szkoły Podstawowej
4. Wniosek o przyjęcie do kl. I Szkoły Podstawowej