Nabór do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 4/2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY OLSZTYN DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROWIE OGŁASZA NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUROWIE.

Rodzice dzieci już uczęszczających do placówki, planujących kontynuację realizacji wychowania przedszkolnego  w ww. przedszkolu, mają obowiązek złożenia
DEKLARACJI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Deklarację, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, należy złożyć do wychowawcy grupy przedszkolnej w dniach od 13 stycznia do 21 stycznia 2022 r.

Załączniki do pobrania:

1. Uchwała Nr XVIII/194/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Treść Uchwały dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2. Zarządzenie nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn z dnia 11 stycznia 2022r.

3. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego