Grono Pedagogiczne

Imię i nazwisko nauczyciela nauczane przedmioty,  sprawowane funkcje
Joanna Kosielak język angielski, dyrektor Szkoły
Aneta Nowak język polski, logopedia, biblioteka
Anna Kamosińska matematyka, język niemiecki, wychowawca klasy V
Renata Leszczyńska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca

klasy III

Mariola Kuśmierska edukacja przedszkolna, wychowawca w oddziale przedszkolnym, plastyka
Renata Rozpondek edukacja przedszkolna, wychowawca w oddziale przedszkolnym
Anna Marszałek edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
Elżbieta Szczepaniak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
Katarzyna Wierzganowska historia, przyroda, geografia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VI
Bernadeta Mermer muzyka
Agnieszka Rutkowska biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Piasecka religia
Anna Zębik chemia
Marcin Huras informatyka
Joanna Radosz nauczyciel współorganizujący w klasie IV
Ludmiła Olewińska język angielski, wychowawca klasy IV
Renata Szwej fizyka
Dorota Kołaczyk edukacja dla bezpieczeństwa
Wojciech Kucia wychowanie fizyczne