Grono Pedagogiczne

Imię i nazwisko nauczyciela nauczane przedmioty,  sprawowane funkcje
Lidia Śmierciak edukacja wczesnoszkolna, dyrektor Szkoły
Aneta Nowak język polski, logopedia, biblioteka
Anna Kamosińska matematyka, język niemiecki, wychowawca klasy IV
Joanna Kosielak język angielski, wychowawca klasy VIII
Wanda Woźniak wychowanie fizyczne,

wychowawca klasy VII

Renata Leszczyńska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
Mariola Kuśmierska edukacja przedszkolna, wychowawca w oddziale przedszkolnym, plastyka
Anna Marszałek edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
Elżbieta Szczepaniak edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy III
Krzysztof Marszałek przyroda, geografia
Katarzyna Wierzganowska historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagog, wychowawca klasy V
Bernadeta Mermer muzyka
Agnieszka Rutkowska biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Piasecka religia
Małgorzata Pierzchała technika
Anna Zębik chemia
Katarzyna Sobucka fizyka
Dorota Kołaczyk edukacja dla bezpieczeństwa
Marcin Huras informatyka
Joanna Radosz nauczyciel współorganizujący w klasie III