Grono Pedagogiczne

Imię i nazwisko nauczyciela nauczane przedmioty,  sprawowane funkcje
Lidia Śmierciak edukacja wczesnoszkolna, dyrektor Szkoły
Aneta Nowak język polski, zajęcia logopedyczne
Anna Kamosińska matematyka, język niemiecki, wychowawca klasy VII
Joanna Kosielak język angielski, wychowawca klasy VI
Wanda Woźniak wychowanie fizyczne, biblioteka, wychowawca klasy V
Renata Leszczyńska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
Mariola Kuśmierska edukacja przedszkolna, wychowawca w oddziale przedszkolnym
Anna Marszałek edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
Elżbieta Szczepaniak edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy I
Joanna Podsiedlik przyroda, geografia
Katarzyna Wierzganowska historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIII
Bernadeta Mermer muzyka
Agnieszka Rutkowska biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Piasecka religia
Małgorzata Pierzchała technika
Anna Zębik chemia
Renata Szwej fizyka
Dorota Kołaczyk edukacja dla bezpieczeństwa
Marcin Huras informatyka