Konsultacje dla rodziców 2021/2022

KONSULTACJE INDYWIDUALNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot/ przedmioty Termin konsultacji z rodzicami

Dzień tygodnia/godzina

Aneta Nowak język polski, logopedia, biblioteka Wtorek

10:45- 11:30

Anna Kamosińska matematyka, język niemiecki, wychowawca klasy IV Wtorek

11:45- 12:30

Joanna Kosielak język angielski, wychowawca klasy VIII Wtorek

10:45- 11:30

Wanda Woźniak wychowanie fizyczne,

wychowawca klasy VII

Poniedziałek

15:00-15:45

Renata Leszczyńska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II Piątek
12:30 – 13:20
Anna Marszałek edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I Czwartek 9.45 – 10.30
Elżbieta Szczepaniak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III Czwartek

10.45-11.30

Krzysztof Marszałek przyroda, geografia Środa

10:30-11:00

Katarzyna Wierzganowska historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagog, wychowawca klasy V Wtorek

godz. 10.30-11.15

Bernadeta Mermer muzyka Wtorek

10:30-10:45

Agnieszka Rutkowska biologia, wychowanie do życia w rodzinie Czwartek 9:30- 9:45
Dorota Piasecka religia Czwartek 15.05-15.50
Małgorzata Pierzchała technika Wtorek   11.00 – 11.30
Katarzyna Sobucka fizyka Wtorek 10:15 – 10:45

 

Anna Zębik chemia Czwartek

12:00-12:30

Dorota Kołaczyk edukacja dla bezpieczeństwa Czwartek 12.40– 13.25
Marcin Huras informatyka Poniedziałek 8:30-8:50
Joanna Radosz nauczyciel współorganizujący w klasie III Środa 11:35-12:20