Zajęcia dodatkowe

Zajęcia Nauczyciel prowadzący
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla klas starszych Renata Leszczyńska
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla klas młodszych Anna Marszałek
zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego Aneta Nowak
zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze język polski Aneta Nowak
zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze matematyka Anna Kamosińska
zajęcia rozwijające kreatywność dla klas młodszych (szachy) Lidia Śmierciak
koło językowe dla klasy VIII- przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego Joanna Kosielak
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I,II, III Lidia Śmierciak
koło języka angielskiego dla klasy VII Joanna Kosielak
zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się matematyki Anna Kamosińska
zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się z języka polskiego Aneta Nowak
koło muzyczno-teatralne dla klas młodszych Renata Leszczyńska, Anna Marszałek
Koło Młodego Historyka Katarzyna Wierzganowska
Zajęcia rozwijające kreatywność (programowanie) dla klas VI, VIII Marcin Huras
zajęcia rozwijające kreatywność  (szachy) dla klas V, VI, VIII Katarzyna Wierzganowska
koło taneczne- zespół ludowy Anna Kamosińska
koło plastyczne Mariola Kuśmierska