Wybory Samorządu Szkolnego

20 września odbyły się wybory Samorządu Szkolnego. W tym roku szkolnym reprezentantkami uczniów będą: Zosia Gawron, Emilia Szczerba i Lena Szczerba. Opiekunami Samorządu zostały panie Aneta Nowak i Katarzyna Wierzganowska.