Pasowanie na ucznia

27 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Dzieci z klasy pierwszej pięknie recytowały wiersze , śpiewały piosenki, następnie złożyły ślubowanie i zostały przez panią dyrektor pasowane na uczniów.