Warsztaty profilaktyczne.

Uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztacie pt. „Przemoc werbalna –  czyli o krzywdzącej sile słów”. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności komunikacji w grupach rówieśniczych bez wulgaryzmów, wskazanie skutków obrażania innych w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz  modelowanie życzliwej postaw wobec drugiego człowieka. Podczas warsztatu prowadzący zwrócił uwagę na to, że krzyk, ironia, żarty z drugiej osoby powinny budzić społeczny sprzeciw. Wśród dzieci i młodzieży takie zachowania coraz częściej  wydają się niewinne  i traktowane jako rodzaj swoistej komunikacji.

Temat jaki przyświecał uczniom klas IV- VIII  to: „Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych”. Uczniowie zostali uwrażliwieni na to, jakie niebezpieczeństwa związane są z korzystaniem z cyberprzestrzeni, rozwinęli umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu i poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą tego, jakie konsekwencje niesie za sobą spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed komputerem. Na zajęciach poruszany został również temat nałogowego korzystania z gier komputerowych oraz zagrożeń, jakie się z tym wiążą.