Pasowanie na Ucznia

Co roku zgodnie z tradycją naszej szkoły w październiku odbywa się uroczyste Pasowanie na Ucznia. 29 października 2021 roku odbyło się pasowanie  na Ucznia obecnej klasy I.
W obecności wychowawcy, Dyrektora Szkoły i Rodziców.

Uczniowie klasy pierwszej, odświętnie ubrani, zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów. Na zakończenie uroczystości otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne oraz rożki obfitości ufundowane przez rodziców.