„Najpiękniejsza palma wielkanocna”- Powiatowy Konkurs plastyczny

Trzy uczennice klasy drugiej wzięły udział w kolejnym konkursie powiatowym. Tutaj celem było propagowanie tradycji i folkloru związanych ze świętami wielkanocnymi, pogłębieniu wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej jak również zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym swojego środowiska.

Czytaj dalej

„MOJA WIELKANOC ” Powiatowy Konkurs Plastyczny

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie plastycznym mającym na celu między innymi uwrażliwienie dzieci i młodzież na kultywowaniu tradycji, propagowaniu wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi jak również ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku zawiesza się zajęcia stacjonarne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

wniosek o zorganizowanie zajęć dla swojego dziecka na terenie przedszkola mogą składać rodzice realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 wskazani w tym rozporządzeniu.

Wniosek do pobrania

Regionalny Konkurs Plastyczny „Braterstwo”

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie wraz z Hufcem ZHP Częstochowa zorganizował w lutym Konkurs Plastyczny „Braterstwo”. Na konkurs wpłynęło aż 581 prac plastycznych ze 102 placówek oświatowych z regionu. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazł się Kacper Maj przedszkolak z naszego Małego Przedszkola. Kacper zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Jego praca znalazła się wśród 22 nagrodzonych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj dalej

12 marca Światowy Dzień Matematyki

W naszej szkole klasa 2 obchodziła święto matematyki w sposób szczególny. Uczniowie wzięli udział w konkursie pt. ” Klasowy mistrz matematyki”.

Zakres konkursu przedmiotowego dostosowany był do norm programowych obowiązujących dany rocznik. Czas trwania  konkursu wynosił 45 minut.

Czytaj dalej

Pasowanie na Ucznia

Co roku zgodnie z tradycją naszej szkoły w październiku odbywa się uroczyste Pasowanie na Ucznia. Ze względu na trwającą pandemię i trudną sytuację epidemiologiczną uroczystość miała miejsce dopiero 10 lutego 2021r. Pasowanie na Ucznia klasy I odbyło się w sali lekcyjnej
w obecności wychowawcy i Dyrektora Szkoły. Uczniowie klasy pierwszej, odświętnie ubrani, zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów. Na zakończenie uroczystości otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne oraz rożki obfitości.

Czytaj dalej