Pasowanie na Ucznia

Co roku zgodnie z tradycją naszej szkoły w październiku odbywa się uroczyste Pasowanie na Ucznia. Ze względu na trwającą pandemię i trudną sytuację epidemiologiczną uroczystość miała miejsce dopiero 10 lutego 2021r. Pasowanie na Ucznia klasy I odbyło się w sali lekcyjnej
w obecności wychowawcy i Dyrektora Szkoły. Uczniowie klasy pierwszej, odświętnie ubrani, zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów. Na zakończenie uroczystości otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne oraz rożki obfitości.

Czytaj dalej

PRZEDSZKOLE MOICH MARZEŃ

Szanowni Rodzice,

Gmina Olsztyn pozyskała dofinansowanie na zajęcia dla dzieci w nowopowstającym oddziale przedszkola w Turowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Po oddaniu budynku do użytkowania będzie można rozpocząć realizację projektu pn. „Przedszkole moich marzeń”, w ramach którego powstanie nowa grupa przedszkolna dzieci nie objętych dotychczas edukacją przedszkolną (3-4 letnich) oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat takie jak: stymulujące rozwój psycho – ruchowy, specjalistyczne zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Na zajęcia zostaną również zakupione materiały pomocowe i dydaktyczne. Zapraszamy rodziców do udziału w rekrutacji do projektu swoich pociech w dniach od 08.02.2021 – 01.03.2021.

Dokumenty do pobrania:

     

 

IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”

Serdecznie gratulujemy  laureatom IV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka” ,którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Częstochowie. II miejsce zajął Bartłomiej Rozpondek z kl.I, a wyróżnienie zdobyła Nadia Stolarska z kl.III. Konkurencja była bardzo duża- na konkurs wpłynęło ponad 650 prac. Nagrodzone dzieła naszych uczniów zostały opublikowane w kalendarzu. Życzymy Wam dalszych sukcesów.

A. Radosz

Czytaj dalej

Skarbonka WOŚP

Szanowni Państwo,

sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Urzędzie Gminy w Olsztynie założył eSkarbonkę. Jako społeczność szkolna przyłączamy się do tej akcji.

Każdego kto zechce i oczywiście może, zachęcamy do wpłaty środków.

W celu przejścia do eSkarbonki, proszę kliknąć poniższy link.