Zasoby naturalne, gospodarcze i społeczne naszego regionu

We wtorek 23 kwietnia gościliśmy w Szkole Podstawowej w Olsztynie. Mieliśmy okazję wziąć udział w interesujących warsztatach „Zasoby naturalne, gospodarcze i społeczne naszego regionu” zorganizowanych przez WOM Częstochowa. Praca w grupach zaowocowała ciekawymi projektami.