PRZEDSZKOLE MOICH MARZEŃ

Szanowni Rodzice,

Gmina Olsztyn pozyskała dofinansowanie na zajęcia dla dzieci w nowopowstającym oddziale przedszkola w Turowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Po oddaniu budynku do użytkowania będzie można rozpocząć realizację projektu pn. „Przedszkole moich marzeń”, w ramach którego powstanie nowa grupa przedszkolna dzieci nie objętych dotychczas edukacją przedszkolną (3-4 letnich) oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat takie jak: stymulujące rozwój psycho – ruchowy, specjalistyczne zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Na zajęcia zostaną również zakupione materiały pomocowe i dydaktyczne. Zapraszamy rodziców do udziału w rekrutacji do projektu swoich pociech w dniach od 08.02.2021 – 01.03.2021.

Dokumenty do pobrania: