Pasowanie na Ucznia

Co roku zgodnie z tradycją naszej szkoły w październiku odbywa się uroczyste Pasowanie na Ucznia. Ze względu na trwającą pandemię i trudną sytuację epidemiologiczną uroczystość miała miejsce dopiero 10 lutego 2021r. Pasowanie na Ucznia klasy I odbyło się w sali lekcyjnej
w obecności wychowawcy i Dyrektora Szkoły. Uczniowie klasy pierwszej, odświętnie ubrani, zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów. Na zakończenie uroczystości otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne oraz rożki obfitości.