Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W piątek 1 października 2021 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali swoje programy, a następnie odbyło się głosowanie. Oto skład wyłonionego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022: Filip Nowak, Natalia Piątkowska, Karolina Bauer i Patrycja Michalik.
Opiekunami SU w tym roku szkolnym zostały: pani Anna Kamosińska i pani Katarzyna Wierzganowska.
Gratulujemy wybranym uczniom i życzymy owocnej współpracy!