Pierwszy Dzień Wiosny!

Dnia 21 marca 2022 w naszej szkole uczciliśmy Pierwszy Dzień Wiosny! Uczniowie klas 1-5 brały udział w grach i zabawach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Klasy współzawodniczyły w różnych konkurencjach sportowych, logicznych np. rzut do celu, bieg kelnerski, bieg po buty, rozwiązywali rebusy, odpowiadali na pytania quizu wiedzy, układali puzzle czy tworzyli „Piegusa” klasowego:).

Oprócz tego uczniowie z każdej klasy nosili w tym dniu ubrania w kolorze, który wylosowali wcześniej. Konkurencje w klasach młodszych wygrała klasa 1, a wśród starszych klasa 5. Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom. Na zakończenie rywalizacji klasowych spośród wszystkich klas została wybrana klasa z największą frekwencją, która otrzymała „Miotłę antywagarowicza”. Miotła „wymiata” z klasy wagarowiczów i będzie co roku przekazywana klasie z największą frekwencją. W tym roku „Miotłę antywagarowicza” otrzymała klasa 1. Aby tradycji stało się zadość nie mogliśmy pominąć palenia Marzanny, wszyscy uczniowie wybrali się na spacer z Marzannami, następnie pożegnaliśmy zimę paląc je w specjalnie przygotowanym miejscu. Oby wiosna na zawsze zagościła wśród nas…. Imprezę przygotowały Panie Anna Kamosinska, Katarzyna Wierzganowska.