Uczniowie klasy trzeciej byli na wycieczce w Krakowie.

Zwiedzili Wawel, smoczą jamę oraz ZOO. Celem wycieczki było poznanie historii Krakowa, rozbudzenie indywidualnych zainteresowań ucznia oraz obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą. Dzięki współpracy i organizacji Pani Magdaleny Pali uczniowie klasy trzeciej poznali Kraków , ale również mieli szansę integrowć się z osobami niepełnosprawnymi. Integracja społeczna jest bardzo ważna w życiu małych dzieci, by potrafili się odnaleźć w każdej sytuacji. Uczniowie wrócili zmęczeni , ale bardzo zadowoleni.