Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)

Informuję, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem https://womczes.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:

– harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

– zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacji prawnych,

– przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.

__________________________________________________________________________________________