Szanowni Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie prosi o zapoznanie się z procedurami organizacji pracy oddziału przedszkolnego od 25 maja 2020 roku.

Rodziców, którzy zdecydują o posłaniu dziecka na zajęcia proszę o wydrukowanie i czytelne wypełnienie oświadczenia (opatrzyć podpisami obojga rodziców) i złożenie go w urnie ustawionej przed wejściem do szkoły w dniach 19 maja od 8.00 do 15.00 oraz 20 maja od 8.00 do 11.00.

Od 25 maja uczniowie klas I-III będą mogli korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w naszej szkole. Zainteresowanych rodziców proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, które określają warunki organizacji tych zajęć, oraz  wydrukowanie i czytelne wypełnienie oświadczenia (opatrzyć podpisami obojga rodziców) i złożenie go w urnie ustawionej przed wejściem do szkoły w dniach 19 maja od 8.00 do 15.00 oraz 20 maja od 8.00 do 11.00.

Bardzo proszę wszystkich Rodziców i Uczniów o bezwzględne zastosowanie się do obowiązujących procedur.