Ogłoszenie

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku zawiesza się zajęcia stacjonarne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

wniosek o zorganizowanie zajęć dla swojego dziecka na terenie przedszkola mogą składać rodzice realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 wskazani w tym rozporządzeniu.

Wniosek do pobrania

Regionalny Konkurs Plastyczny „Braterstwo”

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie wraz z Hufcem ZHP Częstochowa zorganizował w lutym Konkurs Plastyczny „Braterstwo”. Na konkurs wpłynęło aż 581 prac plastycznych ze 102 placówek oświatowych z regionu. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazł się Kacper Maj przedszkolak z naszego Małego Przedszkola. Kacper zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Jego praca znalazła się wśród 22 nagrodzonych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj dalej

12 marca Światowy Dzień Matematyki

W naszej szkole klasa 2 obchodziła święto matematyki w sposób szczególny. Uczniowie wzięli udział w konkursie pt. ” Klasowy mistrz matematyki”.

Zakres konkursu przedmiotowego dostosowany był do norm programowych obowiązujących dany rocznik. Czas trwania  konkursu wynosił 45 minut.

Czytaj dalej

Pasowanie na Ucznia

Co roku zgodnie z tradycją naszej szkoły w październiku odbywa się uroczyste Pasowanie na Ucznia. Ze względu na trwającą pandemię i trudną sytuację epidemiologiczną uroczystość miała miejsce dopiero 10 lutego 2021r. Pasowanie na Ucznia klasy I odbyło się w sali lekcyjnej
w obecności wychowawcy i Dyrektora Szkoły. Uczniowie klasy pierwszej, odświętnie ubrani, zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów. Na zakończenie uroczystości otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne oraz rożki obfitości.

Czytaj dalej

PRZEDSZKOLE MOICH MARZEŃ

Szanowni Rodzice,

Gmina Olsztyn pozyskała dofinansowanie na zajęcia dla dzieci w nowopowstającym oddziale przedszkola w Turowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Po oddaniu budynku do użytkowania będzie można rozpocząć realizację projektu pn. „Przedszkole moich marzeń”, w ramach którego powstanie nowa grupa przedszkolna dzieci nie objętych dotychczas edukacją przedszkolną (3-4 letnich) oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat takie jak: stymulujące rozwój psycho – ruchowy, specjalistyczne zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Na zajęcia zostaną również zakupione materiały pomocowe i dydaktyczne. Zapraszamy rodziców do udziału w rekrutacji do projektu swoich pociech w dniach od 08.02.2021 – 01.03.2021.

Dokumenty do pobrania: